قویما دونیا ائیله سون ، قلاده لی، حیوان سنی

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 06:21 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
تصویری از سردار قاسم سلیمانی در قدس | آفتاب
من که کمین ریزه خور حیدرم
                                                                         از همه اعدا به مقاتل سرم
                                           داغ سرم بر دل سرنیزه هاست
                                                                         سر به سر نیزه گذارد سرم
                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

با درد صبر کن که دوا می فرستمت

سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 12:01 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

ای آنکه من و ما را بیچاره بینگاری
                                                    بیچاره تر از مایی از خویش خبر داری؟
                                       مستغرق اوییم و مست از خم ابرویش
                                             هر شش جهتش اولی از هشت بهشت آری
              


ادامه مطلب
 

هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟!!

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 10:26 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
من که در چاه زنخدان بتی حیرانم
                                                     چون می اندر قدح عربده جویی مانم
                                      عالمی مست من از جاری لعل لب اوست
                                                       با چنین مشغله ای از همگان پنهانم
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب