بی تو مرا چه می شود؟

سه شنبه 13 خرداد 1399 11:42 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

  
 
                      کس نشد از دلت خبر خاطره گشتی ای پدر
                                                       لب به لبت رسانم ار دست دهد وصال من
                        تازه شدیم و نو به نو تا به سخن در آمدی
                                                         کس نشدی خبر از این واسطه کمال من
                       گفت و شنود عرشیان صحبت راغ و باغ ما
                                                رشک به ذوق و حال تو طعنه به قیل و قال من
                       تاب تحمل ترا خلق نداشت زان سبب
                                                         قصد خدای کردی ای دولت بی زوال من
                       رفتی و با فرشتگان جلوۀ عرش گشته ای
                                                      وه که چه لعبتی شدی ای مه بی مثال من
                       فخر خدای گشتی و رشک ملائک برین
                                                 بی تو چه خواهدم شدن ای همه پرّ و بال من
                       هر چه که هست جز خدا پیشکش خدایگان
                                                    بوس و کناری از شما جانب دوست مال من
                      هیچ کس ام خبر نشد زخمی غربت توام
                                              نیست
کس آگه از دلت وز دل و سوز و حال من
                      زنده کشیم و سگ صفت مرده پرست غربتی
                                                        خاک دو عالمم به سر بر سر و ابتهال من
                      کشتۀ جهل امتم غربتم از شما فزون
                                                          طعنه به عزلتم زند دشمن بد سگال من
                      دم به دمم نمی دهد سالک بی مروتی
                                                               روز جزاست گوئیا بر ندهد نهال من
                      کیست گنه نکرده جز ماه شب چهارده
                                                             کیفر انس و جنیان فدیۀ تو حلال من
                     جلوه گر جمال او آینۀ محمدی(ص)
                                                              صورت آب و آینه جلوه گر جمال من
                     خون (صفایی) ار بود آب حیات ملک دین
                                              دوش چه خوش بدی اگر می شدی انفصال من

ترب | لیست قیمت قاب و گارد موبایل تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.