گاهی رفتن بهتر از ماندن است!

یکشنبه 26 آبان 1398 05:48 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند
                                                                        وای اگر بار دگر ملعبه سیب کند
                                        صنمی ساخته ایم از زر و زور و تزویر
                                                                  که بت و بتکده را یکشبه تخریب کند
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)

Related image
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.