افسوس یک از دو روزۀ عمر گذشت...

چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:34 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

             آی خدارا به خدا رو کنیم
                                                               روی به خال و خط و ابرو کنیم
                                          آینه در آینه اوییم او
                                                                   جلوه ای از آینه ها رو کنیم
                                                                                                                                                                         (صفایی)

 ناگهان چقدر زود دیر می شود... 

اسلام مستأصل

چهارشنبه 4 مرداد 1396 04:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

این ملک مگر جز دو سه تن مرد ندارد
                                                                 کاین جمع جز از درد رهآورد نیاورد
                                     کو مرد رهی تا به خدا ره بسپاریم
                                                                         زین ابر سیه جز شرر فتنه نبارد
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

سر ساقی سلامت

چهارشنبه 4 مرداد 1396 01:50 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

دینی که بقایش بجز از خون خدا نیست
                                                    چندی است که در کوی من و ما و شما نیست
                                     ای آنکه زر و زور به تزویر بپایید
                                                            این یک شبه عمر درخور ارزش ما نیست
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

آشکارا و پنهان، به دخترکانی خوش بر و رو، کم سن و سال نیازمندید!! اف بر شما...

دوشنبه 2 مرداد 1396 01:23 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

شهرم شده پر از نفس دیو و دد، اوباش
                                                                                 اوتاد در اندیشۀ کیفیت فرتاش
                                            عالم همه در سوز و گداز شب و شمعند
                                                                    بگریزد از این آتش جانسوز که؟ خفاش
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)


ادامه مطلب
 

إِلَهِی إِنْ کُنْتُ غَیْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِرَحْمَتِکَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَیَّ بِفَضْلِ سَعَتِکَ...

یکشنبه 1 مرداد 1396 04:04 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

چه شد این وحدت ما ای همه الوان همه رنگ
                                                              که خدا وا زده بر بنده او  بندی چنگ
                                   وا گذارید من و ما که خدایی هم هست
                                                            خاطر آسوده درآیید در آغوشش تنگ
                                                                                                                                                                                     (صفایی)ادامه مطلب
 

عریانتر از نسیم

شنبه 31 تیر 1396 11:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من هوای که سرم نی که هوای همه خوش
                                                     همه ام در همه در من همه در همهمه خوش
                                     خالی از خویشتنم پیرهنی رنگ نسیم
                                                           تو که عریان تری از باد تنت از همه خوش
                                                                                                                                                                                               (صفایی)ادامه مطلب
 

لا یستَوحِشُ من کانَ اللهُ انیسَهُ

شنبه 31 تیر 1396 03:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

رو مگیرد ز من ار لیلی سرمستی هست
                                                        که به هر کس ندهد رابطه با مجنون دست
                                حسرت از چشم و دهن وز لب لیلایم نیست
                                                   که هم از دوش و بر و بوس و کنارم سرمست
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

دوستت داریم دکتر مراقب باش

شنبه 31 تیر 1396 09:12 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم
                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم
                                         حال فردای من از حاصل امروز شماست
                                                                        وای اگر افشرۀ پنجه طامات شویم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

کو آنکه جز از دوست به آرام رسید

جمعه 30 تیر 1396 10:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 هر که بی خویشتن آمد به جهان خون شد و رفت
                                                             یا که لیلای مرا دیده و مجنون شد و رفت
                               وآنکه بر خال لب دوست گرفتار آمد
                                                                  مطمئن دلشده آرام بیرون شد و رفت
                                                                                                                                                                                             (صفایی)ادامه مطلب
 

شهر شهر فرنگه...

پنجشنبه 29 تیر 1396 09:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین
                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین
                                        خشگ کی می شود آن نهر که از دل جاری است
                                                           ریشه در خون حسین بن علی (ع) دارد دین
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

 

ادامه مطلب
 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم؟

پنجشنبه 29 تیر 1396 12:45 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم
                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم
                               با مفاهیم ربوبی نشدیم آگه از آنک
                                                                  کافر کفر و مصادیق منافق باشیم
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 47 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...